KHÓA HỌC FOREX NÂNG CAO

KHÓA HỌC FOREX NÂNG CAO

 Chúng tôi tin rằng Kiến thức là nền tảng của mọi sự thành công lâu dài, và điều đó đúng cho cả mảng đầu tư nói chung và Forex nói riêng. Chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một Thế hệ nhà đầu tư/Traders có kiến thức nền tảng tốt và đầu tư một cách khoa học, thừa hưởng được những tin hoa của kiến thức đầu tư trên thế giới.

Bài 1: HỆ THỐNG GIAO DỊCH

Hệ thống giao dịch FX

Các thành phần của hệ thống FX

Cách đánh giá hiệu quả của hệ thống FX

 

Bài 2: QUẢN LÝ VỐN

Kế hoạch giao dịch

Tại sao thua lỗ lớn lại khó kiếm lại?

Quản lý vốn: Iron Triangle trong giao dịch

 

Bài 3: PHÂN TÍCH VÀ ĐỌC VỊ THỊ TRƯỜNG

Phân tích chuyên sâu ( quan trọng)

Đọc vị thị trường qua nến và các chỉ số cơ bản

Tìm kiếm cơ hội giao dịch lướt sóng và dài hạn

 

Bài 4: KINH NGHIỆM VÀ BÍ MẬT TRONG TRỊ TRƯỜNG FOREX

Kinh nghiệm giao dịch Vàng và ngoại tệ theo từng cặp tiền

 

Những bí mật trong thị trường Forex mà không ai nói cho bạn